Brukervilkår

Disse brukervilkårene benyttes for Isku Yhtymä Oys (heretter Isku) nettside www.isku.fi og sider under denne samt materiale som kan lastes ned fra disse. Les disse brukervilkårene grundig før du bruker denne nettsiden. Bruk av Iskus nettside er et bevis på at man godkjenner disse vilkårene.

Iskus nettsider og rettigheten til deres innhold tilhører Isku eller eieren av opphavsretten som har gitt lisensen. Iskus nettsider eller deres innhold kan ikke brukes til kommersielle formål uten Iskus spesielle skriftlige tillatelse. Bruk av sidene til personlige formål er tillatt innenfor grensene som er satt i reglene for opphavsrett. Iskus logo, navn, produktenes varemerker og koder på Iskus nettsider er Iskus eiendom og kan ikke brukes uten spesiell skriftlig tillatelse til det.

Isku mottar ingen konfidensielle opplysninger gjennom denne siden. Alt av brukerens materiale som overføres eller formidles på eller gjennom denne siden, anses som ikke-konfidensiell informasjon og er fritatt fra opphavsrettigheter. Isku har ingen forpliktelser hva angår slikt materiale. Brukeren har ikke lov til å sende eller overføre noe som strider mot loven eller god skikk og bruk på denne siden.

Isku går inn for å holde opplysningene på nettsiden riktige og oppdaterte. Innholdet på siden leveres ”slik det er” uten garanti, og Isku er ikke ansvarlig for riktigheten eller funksjonaliteten på siden eller i opplysningene eller annet materiale på siden eller hvordan disse passer til visse formål. Isku kan endre nettsiden og produktene eller tjenestene på siden når som helst uten å informere spesielt om dette.

Denne siden inneholder lenker til nettsidene til tredjeparter. Slike lenker er kun ment som en hjelp til brukeren. Ved å bruke slike lenker forlater brukeren Iskus side. Sidene til tredjepartene administreres ikke av Isku, og Isku er ikke ansvarlig for deres innhold eller funksjon.

Isku er ikke ansvarlig for noe direkte eller indirekte tap som oppstår som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke denne siden, eller på grunn av bruk av eller tiltro til innholdet eller materialet på denne siden eller på en side med lenke til denne siden. I forbindelse med markedsføringskonkurranser kan man samle inn personopplysninger for å bruke i direkte markedsføring innenfor personvernlovens rammer. Ved tjenester som krever registrering informerer vi om behandlingen av personopplysninger separat.