HYGIENE

Ren sikkerhet

Med de nye materialene og løsningene kan man redusere mengden infeksjoner på sykehus med 60 prosent. Dette betyr en besparelse på omtrent fire millioner euro i Europa.

Med denne summen kan man bygge mange nye sykehus.


Det er et økende behov for antibakterielle miljøer

I Europa påvises det tre millioner sykehusinfeksjonstilfeller i året. Disse forårsaker at 37 000 personer mister livet, 16 millioner ekstra sykehusdøgn og ekstra kostnader for helsevesenet på sju milliarder euro. Når man legger til alle sykdommer og ekstra kostnader som kommer av andre bakterier og virus, blir tallene så høye at de er vanskelige å fatte.

HYGIENE-produktene er en ny og effektiv løsning for å hindre bakterievekst og -spredning.

HYGIENE er basert på siste nytt innen forskning og utviklingsarbeid og kommer nå med antibakterielle belegg og løsninger som gir økt renhet der hvor bakteriene trives best. Vi kommer ofte i berøring med overflater, bord og møbler på for eksempel sykehus og skoler, i barnehager eller på pleieinstitusjoner, hvor bakteriene sprer seg lett. Med HYGIENE-produktene er det mulig å bygge og møblere disse miljøene med testede materialer og løsninger, slik at man oppnår ren sikkerhet og økt velvære.

ISKU Active Wellness Hygiene

Isku har i samarbeid med finske bedrifter og materialleverandører utviklet et antibakterielt belegg som passer til møbler, hvor man har utnyttet egenskapene hos kobber og sølv til å hindre bakterievekst på en effektiv måte. Bedriften disponerer både kobberbaserte belegg samt laminater, lakker, malinger og stoff som er behandlet med antimikrobielle stoffer.

Som første møbelprodusent kommer Isku ut med møbler for offentlige lokaler som har dette antibakterielle belegget som reduserer bakteriemengden. Først vil utvalget bestå av bord og stoler. Bruksstedene for møbelløsningene er sykehus og pleieinstitusjoner, skoler og barnehager samt alle typer miljøer hvor bakteriene sprer seg lett.

Isku.com

ABLOY® VÄRIT

Abloy har utviklet de stilige, malte fargene ABLOY VÄRIT med den antimikrobielle og bakteriedrepende ABLOY ACTIVE-egenskapen som standard. ACTIVE dreper 99 % av alle skadelige bakterier og er 100 % sikker i bruk. Man kan få en felles farge til dørenes beslag og lukkere.

Abloy.fi

Oras

Med håndvask kan man hindre bakteriespredning effektivt. Dette kan gjøres enda mer effektivt med Oras’ berøringsfrie vannkraner, som også er lett å holde rene. Det kommer aldri for varmt vann ut av kranene, så de er sikre å bruke. Etter at man har vasket hendene, slutter vannet automatisk å renne, slik at man ikke bruker unødig med vann. Berøringsfrie vannkraner er bevist mer hygieniske enn kraner med håndtak og gir bedre håndhygiene.

Oras.com

Merivaara

Merivaaras Hygiene-produkter tilbyr enda bedre løsninger mot sykehusinfeksjoner enn før. De er en viktig del av sykehusrom utstyrt med finske innovasjoner, som tilbyr ren sikkerhet for pasientene, personalet og de pårørende.

Merivaaras antimikrobielle Hygiene-teknikk kan brukes på overflater som er mye utsatt for berøring på for eksempel sykehussenger, som sidegrinder og sengeender. Sortimentet inneholder dessuten sykehussenger for maskinvask samt hygienemadrasser.

Merivaari.fi

PRESSEMELDING 05.09.2014

Europas første antibakterielle lokaler gjennomføres med finsk ekspertise

Isku, Abloy, Oras og Merivaara kommer som de første i Europa ut på markedet med en antibakteriell produktpakke for offentlige lokaler. Med disse løsningene kan man forbedre renheten innendørs ved å redusere overføringen av bakterier via berøringsoverflater. Produktpakken, som har fått navnet Hygiene, inneholder antibakterielle møbler og tekniske antibakterielle løsninger som selskapene har utviklet. For første gang er det mulig å gjennomføre et antibakterielt offentlig lokale med løsninger fra finske produsenter. Eksportpotensialet er på flere titalls millioner euro.

– Finland er et kompakt land med høy kompetanse. Vi må benytte oss av denne styrken. Vi har til sammen 376 års erfaring og sysselsetter direkte over 2000 finner. For at vi skal klare oss på verdensbasis, må finske bedrifter, vitenskapensverdenen og den offentlige sektoren samarbeide bedre. Dette ville gjøre Finland til et mer konkurransedyktig land på alle fronter i industrien. Samarbeidet har vært en kraft som har drevet oss alle framover, sier daglig leder i Isku-Yhtymä Oy Arto Tiitinen. Samarbeidet startet med Hygtech-prosjektet, som omfattet flere sektorer, og partene arbeider fortsatt med dette prosjektet.

– Finland har et godt rykte og utsiktene for eksport ser lovende ut. Interesse i Europa og Midt-Østen. Etter vår vurdering er potensialet for eksport ti millioner euro, konstaterer Tiitinen.


Sykehusinfeksjoner forårsaker flere dødsfall i året enn bilulykker.

Den antibakterielle produktpakken passer til alle typer offentlige lokaler hvor bakteriene sprer seg lett: vestibyler, venterom, sykehus, legesentre, pleiehjem, skoler, barnehager og bibliotek. Hvert år får sju millioner mennesker i verden sykehusinfeksjoner, og tre millioner av disse er i Europa. Tilfeller som fører til døden er i Europa 37 000 (WHO, 2011). Det er mer enn antallet personer som dør i trafikken i Europa (Trafi 2012). Ekstrakostnadene som oppstår for helsevesenet på grunn av ekstra sykehusdøgn, er på 7 milliarder euro (WHO, 2011).

– Kombinasjonen av de antibakterielle løsningene innen håndhygiene og rengjøring reduserer spredningen av bakteriesmitte via berøringsoverflater radikalt. Ved å skifte de viktigste berøringsoverflatene til antibakterielle overflater kan man redusere bakteriemengden med 80-100 prosent og mengden infeksjoner som smitter ved berøring med 40-60 prosent. Som en følge av dette sparer et sykehus med 500 sykehusplasser 2600 pasientdøgn i året, sier forsker i utviklingen av Hygiene dr. philos. Kari Soljamo.


Investing in Finnish production

Den antibakterielle funksjonen i overflatene på Iskus produkter er basert på de antibakterielle egenskapene til kobber og sølv. Iskus Hygiene-konsept starter med bord og stoler. De viktigste berøringsoverflatene på produktene er kobberbelagt. Den antibakterielle malingen på metallkonstruksjonene er utviklet i samarbeid med Abloy. På formpressede deler og bordflater er det brukt et antibakterielt laminat, og tredelene er behandlet med en antibakteriell vannbasert lakk. Møbelstoffet har en antibakteriell sølvbehandling.

Abloy har utviklet et belegg med den bakteriedrepende Abloy Active-egenskapen som standard. Abloy Active dreper 99 prosent av bakteriene. Hygiene-konseptet omfatter antibakterielle produkter som man berører med hendene, som for eksempel brytere, håndtak og låser. Dette utfylles med ABLOY-dørautomatikken, hvor man ikke berører døren med hendene i det hele tatt.

Merivaara starter konseptet med sykehussenger. Sykehyssengene er en smittekilde med høy risiko på sykehusene. Sengene i Hygiene-konseptet har alltid en antibakteriell overflatebehandling. De delene man berører mest, som sengegrindene og -endene, kan være behandlet med et sølv- eller kobberbelegg. Dessuten tåler sengene maskinvask.

Oras’ Hygiene-konsept er basert på berøringsfri vannkranteknologi. Ifølge en kranhygieneundersøkelse som ble utført av vanninstituttet Wander, reduserer håndvask med berøringsfrie vaskevannskraner spredningen av bakterier. I tillegg til løsningene som motvirker bakteriespredning, satser Oras på sikker bruk samt på sparing av vann og energi.Mer informasjon:
Arto Tiitinen, chief executive officer, Isku-Yhtymä Oy, puh. 0400 566 875
Jaakko Meriläinen, director, Abloy Oy, puh. 050-525 7202
Josefin Hoviniemi, director, Merivaara Oy, puh. 040 680 3993
Lassi Lahti, product manager, Oras Oy, puh. 050 567 3645
Kari Soljamo, researcher, Lahden University of Applied Sciences, puh. 044 792 3351

Antibakterielle møbler

Kobber er ett av menneskehetens viktigste metaller og grunnstoffer. Det finnes overalt, kan brukes til mye og er hundre prosent gjenvinnbart. Isku kommer som første bedrift i møbelbransjen ut med et belegg til møbler basert på antibakteriell kobber, som har en reduserende virkning på bakterier. Møblene som er behandlet med belegget, hører med til Isku Active Wellness-produktlinjen, som åpner en helt ny, forebyggende synsvinkel mot miljøets velvære.

De antibakterielle møblene utvider Iskus Active Wellness-produktlinje. Først inneholder sortimentet bord og stoler. Bruksområdene for møbelløsningene er for eksempel sykehusmiljøer, skoler, barnehager og pleiehjem. I prinsippet alle slike steder hvor bakteriene sprer seg. Iskus nye antibakterielle møbler øker renheten i miljøet, og derved også folks velferd.

Mer informasjon


HYGHTECH-undersøkelsen

I HYGTECH-prosjektet på Satakuntas faglige høyskole undersøkte man hygienen i innemiljøene, måleteknikken for den mikrobiologiske kvaliteten samt brukernes behov og virkninger med hensyn til ventilasjon, overflater og vannforsyning i Living Lab-pilotbygningen i Satakunta i full målestokk. Ved hjelp undersøkelsen har man samlet de viktigste faktorene for bygningenes mikrobiologiske hygiene og fått i stand ny virksomhet i bransjen.

HYGTECH-prosjektnettverket har spilt en betydelig rolle i utviklingen av HYGIENE-konseptet. Gjennom kontaktene i prosjektnettverket har man utfylt den opprinnelige produkt- og løsningshelheten, og HYGTECH-prosjektgruppen har kommet med nye samarbeidspartnere, forskningsperspektiv for blant annet produktgodkjennelse og standarder samt konsepttenkning.

HYGHTECH-undersøkelsen på Satakunta faglige høyskole »


isku
abloy
Oras
Merivaara